intixab

intixab
is. <ər.> Seçmə, seçib ayırma. <Qoca:> . . Hökmdar intixabında da atanın iştirakı və meyli təqdis olunardı. Ç.. <Səmirə:> Məni bu saat ən çox həyəcanlandıran başqa bir şeydir: müvazinətini itirib, intixabında yanılmayasan. M. Hüs.. İntixab etmək (eləmək) – seçmək. <Cəmilə> özünə həyat yoldaşı intixab etmək ərəfəsində idi. S. H.. C. Məmmədquluzadə böyük rus komedioqrafını şüurlu olaraq özünə müəllim intixab etmişdi. M. İ.. İntixab olunmaq (edilmək) – seçilmək. Bəzi də, heç bir sənətin sahibi olmayıb, camaat arasında gəzən və camaat içində bəzi məmuriyyətlərə intixab olunmaq axtaran şəxslərdir. C. M.. Nümayəndələr intixab olunduğu zaman Fəxrəddin də nümayəndə heyətinin sədri seçildi. M. S. O..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • intixab — ə. 1) seçmə, seçilmə; 2) bir heyətə, idarəyə, qurultaya və s. üzv və s. seç(il)mə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • intixabat — ə. «intixab» c. seçkilər …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ağsaqqal — sif. və is. 1. Saqqalı ağarmış, qoca. <Bayraməli:> Belə tərbiyət sahibləridirlər ki, ağsaqqal ataları gəlir otağa, . . heç biri yerindən tərpənmək istəmir. N. V.. Baqqal dükanı qarşısında toplanıb söhbət edən ağsaqqallar, məhəllə cavanları… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • artıq — z. və sif. 1. Çox, çoxlu, xeyli, olduqca, çoxlu miqdarda. <Fəxrəddin:> Mən dünyada hər şeydən artıq yaltaq adamlardan iyrənirəm. M. S. O.. // Daha çox, ziyadə. Hüsnün olduqca füzun, eşq əhli artıq zar olur. F.. Zeynəb daha artıq bir… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • komedioqraf — <yun.> bax komediyaçı. Cəlil Məmmədquluzadə böyük rus komedioqrafını şüurlu olaraq özünə müəllim intixab etmişdi. M. İ …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • seçilmiş — 1. f. sif. Səsvermə nəticəsində üstünlük verilmiş, intixab edilmiş. Qurultaya seçilmiş nümayəndələr. 2. sif. Çap edilmək üçün ayrılmış və bəyənilmiş. M. F. Axundzadənin seçilmiş əsərləri. A. Ş.in seçilmiş əsərləri …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ərəfə — is. <ər.> Bayramdan əvvəlki gün, bayram axşamı. Bayram ərəfəsi. // Hər hansı bir hadisədən qabaqkı vaxt. – <Cəmilə> özünə həyat yoldaşı intixab etmək ərəfəsində idi. S. H.. Atabəy məmləkətləri müharibə ərəfəsində idi. M. S. O.. Sonra… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”